Lening afsluiten met BKR

Een lening afsluiten met BKR komt vaak voor. Het is niet voor niets dat er op geld lenen meer dan 33.000 keer per maand gezocht wordt in Google. Dit geeft al aan hoeveel mensen er op zoek zijn om een lening afsluiten mogelijk te maken. Daarnaast zijn er natuurlijk ook veel mensen met een negatieve BKR registratie. Maar, is dat eigenlijk wel mogelijk een lening afsluiten met BKR? Waar kunt u terecht om een lening afsluiten met BKR mogelijk te maken? En wat zijn dan de bijkomende kosten?

Lening afsluiten met BKR


Eerst het goede nieuws een lening afsluiten met BKR is nog mogelijk. De keuze is echter beperkt geworden de afgelopen jaren. Daar zult u rekening mee moeten houden. Waar het in het verleden nog mogelijk was om een lening af te sluiten met een negatieve BKR registratie, wordt daar nu veel moeilijker over gedaan. Een lening afsluiten met BKR is minder eenvoudig dan enkele jaren geleden. In het commerciële circuit kunt u alleen nog terecht bij de verstrekkers van een minilening, als u ook nog geld in handen wilt.
Als u alleen uw lopende lening wilt oversluiten met BKR registratie zijn er gelukkig wel meer mogelijkheden. Banken worden door de AFM steeds meer gedwongen om mee te werken aan het oversluiten van een lening, mits dit voor u gunstiger is.

Waar nog meer een lening afsluiten met BKR?

Lening afsluiten met BKR Uiteraard begrijpen wij dat het voor u zeer vervelend is als u alleen nog maar een lening kunt afsluiten bij de verstrekkers van de minileningen. Er zijn dan gelukkig ook nog wel wat alternatieven, al zijn de keuzes beperkt. Zo kunt u bijvoorbeeld ook geld lenen bij familie of vrienden. Zorg hierbij wel voor duidelijke afspraken zodat de familie of vriendschapsband wel intact blijft. Kunt u een keer niet op tijd uw lening terugbetalen? Communiceer dit dan tijdig. Dit kan veel ellende voorkomen.

Geen commerciële verstrekker, maar ook niet uw vrienden/kennissen

Er is nog één partij die wij kunnen benoemen. Zij doen wel een BKR toetsing, en kijken ook naar uw registraties. Maar gaan hier soepel mee om. Dit is de kredietbank Nederland. Zij zijn voor de meer sociale kredietverstrekking. Het nadeel hiervan is dat lang niet iedereen bij deze partij terecht kan. Indien u inkomen boven de 130% van het wettelijk minimum ligt zal de Gemeentelijke Kredietbank u helaas niet helpen.

Een minilening afsluiten met BKR

Zoals al aangegeven is een minilening de enige optie voor het geld lenen met BKR registratie. De verstrekkers van minileningen zijn niet aangesloten bij het BKR en kunnen en mogen dus geen BKR toetsing uitvoeren. Hierdoor zal een negatieve BKR registratie u nooit in de weg staan bij de verstrekkers van de minileningen.